Přeskočit na obsah

36. výzva — ITI Brněnské metropolitní oblasti ‑SC 1.1 — Vybrané úseky silnic II. a III. třídy — IROP

Dotace na výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 10. 2019, 12.00 hod. do 31. 10. 2019, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. A III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 000 Kč Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není omezeno.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • státní rozpočet:
   • kraje, organizace zřizované kraji – 5 %.
   • Organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice aglomerace vymezené ve strategii ITI, např. pokračování rekonstrukce, modernizace či výstavby úseku silnice za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru