Přeskočit na obsah

36. výzva — Předprojektová příprava Strategických projektů a brownfieldů – Ústecký kraj — OP ST

V rámci výzvy je podporována úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 9. 2023 (18:00) do 31. 12. 2023 (12:00).

Příjemci podpory:

  • Státní fond životního prostředí České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu ze strany žadatelů, kteří tak informují Fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků OP ST. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.

Forma a výše podpory:

  • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 19 430 000 Kč.
  • Maximální a minimální výše podpory není stanovena.
  • Míra podpory činí maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Z výzvy jsou podporovány individuální projekty. Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.
  • Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru