Přeskočit na obsah

37. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.1‑Vybudování obchvatových komunikací

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2020, 24:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • Kraje a organizace zřizované kraji – 5 %.
   • Organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru