Přeskočit na obsah

OPŽP — 37. výzva — Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními:
  • 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
  • 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2,5 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru