Přeskočit na obsah

37. výzva — Předprojektová příprava Strategických projektů a brownfieldů – Moravskoslezský kraj — OP ST

V rámci výzvy je podporována úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 9. 2023 (18:00) do 31. 12. 2023 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Státní fond životního prostředí České republiky.
 • Moravskoslezský kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy je podporována úhrada vynaložených nákladů na předprojektovou přípravu strategických projektů a brownfieldů.
 • Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu ze strany žadatelů, kteří tak informují Fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků OP ST. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 91 584 000 Kč.
 • Maximální a minimální výše podpory není stanovena.
 • Míra podpory činí maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Z výzvy jsou podporovány individuální projekty. Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.
 • Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.
 • Cílová území: Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru