Přeskočit na obsah

38. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.4 — Infrstruktura pro předškolní vzdělávání IV

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 6. 2021, 12:00 do 31. 12. 2021, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a obce, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, organizace zřizované krajem/obcemi a organizace zakládané krajem/obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
 • Nákup pozemků.
 • Nákup staveb (nemovitostí).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • Kraje, obce a jimi zřizované organizace – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru