Přeskočit na obsah

4. výzva IROP — Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (PR)

Dotace k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti, kde se jedná o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 8. 2022, 14:00 do 28. 2. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Typy podporovaných aktivit:

  • Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa.
  • Zlepšení výkonu veřejné správy.
  • Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje. V případě žadatele Středočeského kraje a jeho organizací je přípustné místo realizace hl. m. Praha.
  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 2. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru