Přeskočit na obsah

4. výzva MAS Bohdanečsko — IROP — Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání

Dotace na stavební úpravy učeben a pořízení vybavení v klíčových kompetencích ZŠ a SŠ (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, informatika) a na modernizaci prostor a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. do 19. 10. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky stát, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání: 
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy učeben a pořízení vybavení v klíčových kompetencích ZŠ a SŠ (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, informatika).
 • Zpřístupnění ZŠ a SŠ žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (stavební úpravy budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP).
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
 • Modernizace prostor a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, informatika).
 • Doplňková aktivita: zeleň v okolí budov a na budovách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Místo realizace projektového záměru musí spadat do území MAS Bohdanečsko. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Bohdanečsko.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru