Přeskočit na obsah

4. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROPCyklo/dopravní infrastruktura

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b, nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. 2018 – 17. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cyklodoprava:
  • Výstavba a modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b, nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
  • Výstavba a modernizace jízdních pruhů pro cyklisty nebo i společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a, b, C9a, b, nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
  • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru