Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

40. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.1-Sociální infrastruktura IV.

building-414408__340
Share Button

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15 .6. 2021, 12:00 do 31. 12. 2021, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center:
  • stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 • Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 150 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5%.
   • NNO, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>