Přeskočit na obsah

40. výzva — Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj — OP ST

Výzva podpoří veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od 11. 10. 2023 (12:00) do 31. 12. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Obce, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Státní podniky, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace a obecně prospěšné společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 1 – Kultura:
  • Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
  • Podaktivita 1.2 – Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.
  • Podaktivita 1.3 – Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.
 • Aktivita 2 – Sport a rekreace:
  • Podaktivita 2.1 – Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).
  • Podaktivita 2.2 – Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.
  • Podaktivita 2.3 – Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.
 • Aktivita 3 – Brownfieldy:
  • Podaktivita 3.1 – Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 330 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 1 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory: Maximální výše podpory je 120 mil. Kč.
 • Míra podpory činí maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31.12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru