Přeskočit na obsah

41. výzva IROP — Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu — SC 6.1 (PR) 

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 10. 2022, 14:00 od 6. 10. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu o výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • EFRR: 70 %.
  • SR: 0 %, 15 %, 30 %.
  • Příjemce: 30 %, 15 %, 0 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje (mimo území Českobudějovické aglomerace), Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Nejzazší datum ukončení: realizace projektu 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru