Přeskočit na obsah

43. výzva IROP — Střední školy — SC 4.1 (PR)

Dotace na podporu inovací ve výuce a modernizaci vyučovacích metod a forem, dále na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2022, 14:00 do 30. 9. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti zdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Operační program Jan Amos Komenský:
  • inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem,
  • rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení,
  • podpora komplexního profesního rozvoje,
  • pedagogických a nepedagogických pracovníků a podpora pedagogického leadershipu,
  • podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol,
  • podpora propojování zájmového a neformálního vzdělávání,
  • identifikace a rozvíjení talentu žáků,
  • podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku a podpora eliminace segregovaných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 99 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • EFRR: 70 %, Státní rozpočet: 20 %, Příjemce: 10 %.
  • Uvedená míra spolufinancování platí pro všechny typy příjemců, vyjma:
  • OSS a PO OSS, kde je míra kofinancování 70 %, EFRR a 30 % SR,
  • církví, církevních organizací a NNO, kde je míra kofinancování 70 % EFRR, 25 % SR a 5 % žadatel.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru