Přeskočit na obsah

45. výzva — Města Pardubice ZS ITI — Přestupní uzly v aglomeraci V

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 17. 6. 2021, 14:00 do 31. 12. 2021, 10:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 %, míra podpory ze státního rozpočtu 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

  • Územím realizace projektu je území Hradecko-pardubické aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru