Přeskočit na obsah

45. výzva — Podpora projektů pro veřejný sektor v Moravskoslezském kraji — OP ST

Výzva je vyhlášena za účelem poskytnout finanční podporu na realizaci zastřešujících projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 (12:00) do 30. 4. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem výzvy je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací.
 • Konečným žadatelem může být obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace zřízená ÚSC nebo obchodní společnost ve 100 % vlastnictví ÚSC. Koneční příjemci mohou čerpat podporu v rámci dvou aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů:
  • Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci způsobilých projektů.
  • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně souvisejících podkladových dokumentací pro způsobilé projekty.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 100 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena .
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory: Míra podpory činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2027.
 • Podporu mohou získat jen projekty, které nenaplňují definiční znaky veřejné podpory. Kraj bude poskytovat podporu mimo režim veřejné podpory nebo v režimu de minimis a zajistí přenesení podmínek na konečného příjemce.
 • Cílová území: Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru