Přeskočit na obsah

46. výzva IROP — Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy — SC 1.1 (PR)

Dotace na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 5 2024, 14:00 do 30. 4. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 100 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 402 540 664 Kč.
  • Státní rozpočet – 0 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  • Přechodový region (PR) — Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje. 
  • V případě žadatele Středočeského kraje a jeho organizací je přípustné místo realizace hl. m. Praha.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru