Přeskočit na obsah

48. výzva IROP — Vzdělávání — SC 5.1 (CLLD)

Dotace na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Operační program Jan Amos Komenský:
  • podpora pregramotností v předškolním vzdělávání,
  • podpora rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu předškolnímu vzdělávání,
  • podpora opatření vedoucích k včasnému nástupu dětí z marginalizovaných skupin, zejména romských, do předškolního vzdělávání,
  • inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem.
  • rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení,
  • podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických a nepedagogických pracovníků a podpora pedagogického leadershipu,
  • podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol,
  • podpora propojování zájmového a neformálního vzdělávání,
  • identifikace a rozvíjení talentu žáků,
  • podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku a podpora eliminace segregovaných škol.

Forma a výše podpory:

 • Minimálně výše: 350 000 Kč.
 • Maximální výše: není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: MMR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
 • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru