Přeskočit na obsah

49. výzva IROP — Sociální služby — SC 5.1 (CLLD)

Dotace na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2022, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); církve; církevní organizace; nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.
 • Účelem projektu je:
  • a) Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.
  • b) Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 664 896 023 Kč (MRR), 371 027 096 Kč (PR).
  • Státní rozpočet — 0 Kč (MRR), max. 69 567 581 Kč (PR).
 • Míra kofinancování:
  • MRR: EFRR: 95 %, SR: 0 %, Příjemce: 5 %.
  • PR: EFRR: 80 %, SR: 15 %, Příjemce: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
  • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský
  • kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
  • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru