Přeskočit na obsah

5.veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Národního programu udržitelnosti I

Dotace, kterými budou podporovány projekty rozvoje a udržitelnosti nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center (dále jen „Centra“) v rámci programu NPU I, mohou získat pouze výzkumné organizace.

Příjem žádosti:

 • Možnost podávat návrhy projektů končí dne 10. července 2015 ve 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace, která řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu.
 • Dalším účastníkem projektu mohou být rovněž pouze výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

Projekty, které zásadním způsobem podpoří udržitelnost Centra, tj. současně:

 • produkci kvalitních, konkurenceschopných výsledků programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • zachování účelu, pro který bylo Centrum původně zřízeno a vybudováno,
 • stabilizaci podmínek pro efektivní provoz a úspěšný rozvoj výzkumné infrastruktury Centra, včetně získání a stabilizace finančních zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory, kterou lze na jeden projekt, jehož předmětem je převážně základní výzkum, poskytnout, se omezuje na 20 mil. € .
 • Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je převážně průmyslový výzkum, se omezuje na 10 mil. €.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je převážně experimentální vývoj, a na ostatní typy projektů se omezuje na 7,5 mil. €.
 • Přidělení podpory na řešení jednoho projektu je z prostředků programu NPU I omezeno hranicí 50 % z celkových uznaných nákladů projektu.
 • Intenzita podpory nesmí přesáhnout 100 % způsobilých nákladů pro základní výzkum.
 • Intenzita podpory nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů pro průmyslový výzkum.
 • Intenzita podpory nesmí přesáhnout 25 % způsobilých nákladů pro experimentální vývoj.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou pouze víceleté projekty v délce trvání nejvýše 5 let, tj. 60 kalendářních měsíců.
 • Každé Centrum může zajišťovat svoji udržitelnost vždy nejvýše jedním projektem programu NPU I.
 • V průběhu soutěžní lhůty poskytovatel uspořádá dva informativní semináře pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži. Zájemci se mohou semináře zúčastnit pouze na základě předchozí registrace.
 • Projekt NPU I musí být ukončen nejpozději dne 31. prosince 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru