Přeskočit na obsah

5. výzva IROP — Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (ČR)

Dotace na podporu zabezpečení kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů, informačních systémů základních služeb, informačních systémů, komunikačních systémů, podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 8. 2022, 14:00 do 27. 7. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zabezpečení kritické informační infrastruktury (KII) / významných informačních systémů (VIS) / informačních systémů základních služeb (ISZS) / informačních systémů (IS) / komunikačních systémů (KS), podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území celé České republiky.
  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 1. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru