Přeskočit na obsah

5. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Integrovaný záchranný systém

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2019, 8:30 do 17. 5. 2019. 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 292 143,38 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 09. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru