Přeskočit na obsah

5. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – Modernizace škol II

Dotace na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a řemeslné obory),
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol, zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí:  8 365 156,98 Kč Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Frýdlantsko.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru