Přeskočit na obsah

5. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze II.

Cílem výzvy MAS je zkvalitnění stávajících či zajištění nových služeb vedoucích k inkluzi osob sociálně vyloučených, ohrožených sociálním vyloučením či osob zdravotně znevýhodněných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 700 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru