Přeskočit na obsah

5. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ — Komunitní sociální práce a komunitní centra II.

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, 4:00 hodin do 31. 10. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; poskytovatelé sociálních služeb; profesní a podnikatelská sdružení; sociální partneři; školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní sociální práce: 
  • Efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity.
  • Dosáhnout shody na cílech a prioritách.
  • Dohodnout se na způsobu realizace společně stanovených cílů.
  • Efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních.
 • Komunitní centrum:
  • Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní (sociální) práce, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak veřejně deklarovány (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru