Přeskočit na obsah

5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a dále na příměstské tábory.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15  % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 08. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru