Přeskočit na obsah

5. Výzva v Olomoucké aglomeraci ITI — Předaplikační výzkum II

Dotace slouží k posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat do 12. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu.
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
 • Ostatní subjekty (Členění jednotlivých typů oprávněných žadatelů vychází z materiálu Pravidla pro spolufinancovaní ESIF v programovém období 2014–2020 vydaného Ministerstvem financí ČR).

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výši způsobilých výdajů na jeden projekt Nositel ITI stanovil na 10 000 000 Kč.
 • Maximální výši způsobilých výdajů na jeden projekt Nositel ITI stanovil na 18 711 574,90 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může realizovat projekt samostatně, nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru