Přeskočit na obsah

51. výzva IROP — Památky — SC 4.4 (MRR)

Dotace na podporu kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 13. 6. 2023, 14:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek.
 • Subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.
 • Národní plán obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 005 944 611 Kč, Státní rozpočet – 0 Kč.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
  • 5 000 000 – 20 000 000 Kč u kulturních památek v plošných památkách UNESCO a u kulturních památek v Indikativním seznamu UNESCO.
  • 5 000 000 – 80 000 000 Kč u ostatních památek.
 • Míra kofinancování:
  • EFRR: 70 %.
  • Státní rozpočet: 0 %.
  • Příjemce: 30 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet projektů na 1 památku: 1 projekt dle rejstříkového čísla národní kulturní památky v ÚSKP.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2028.
 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru