Přeskočit na obsah

52. výzva – Inovativní a pilotní projekty Oběhového hospodářství – Karlovarský kraj — OP ST

V rámci výzvy jsou podporovány inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • Příjem žádostí do 1. kola probíhá od 08. 04.2024 (12:00 h) do 06. 05. 2024 (12:00 h). 
  • Příjem žádostí do 2. kola probíhá od 01. 07. 2024 (12:00 h) do 31. 10. 2024 (12:00 h).

Příjemci podpory:

 • Církve a církevní organizace, Dobrovolné svazky obcí, Fyzické osoby podnikající, Kraje, Městské části, Nestátní neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a družstva, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Státní organizace, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů;
  • Inovativním prvkem/ projektem se pro účely výzvy rozumí:
   • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
   • podporované z veřejných prostředků ČR;
   • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR a nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, slouží jako přenos příkladu dobré praxe a mají prokazatelný přínos pro oběhové hospodářství (žadatel dokládá inovativnost takových projektů podrobným popisem projektového záměru, příp. odborným posudkem ve formě samostatné přílohy k záměru).

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 100 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory: 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory se bude odvíjet dle limitů specifických článků GBER.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Karlovarský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2028.
 • Nejzazší datum finanční způsobilosti výdajů: 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru