Přeskočit na obsah

53. výzva IROP — Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI) — SC 6.1 (MRR, PR)

Dotace na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 11. 2022, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Méně rozvinuté regiony:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí — EFRR: 85 %, SR: 0 %.
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR — EFRR: 85 %, SR: 15 %.
 • Přechodové regiony:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí — EFRR: 70 %, SR: 15 %.
  • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí — EFRR: 70 %, SR: 0 %.
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR — EFRR: 70 %, SR: 30 %.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
 • Méně rozvinuté regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace.
 • Přechodové regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru