Přeskočit na obsah

54. výzva IROP — Telematika pro veřejnou dopravu — SC 6.1 (MRR)

Dotace na zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 11. 2022, 14:00 do 31. 10. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Telematika pro veřejnou dopravu:
  • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
  • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
  • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra kofinancování: EFRR: 85 %, SR: 0 %, 15 %, Příjemce: 15 %, 0 %.
 • Alokace výzvy: Evropský fond pro regionální rozvoj – 363 203 011 Kč, Státní rozpočet – max. 64 094 649 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet projektů na 1 žadatele: 2 projekty na IČO.
 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru