Přeskočit na obsah

54. výzva – Rozvoj vodíkových údolí – Ústecký kraj — OP ST

Dotace na tvorbu strategických dokumentů a na ně navazujících dokumentů zaměřených na rozvoj vodíkových údolí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 6. 2024 (12:00) do 30. 9. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Regionální platformy pověřené usnesením krajského zastupitelstva k realizaci memoranda o mezikrajské spolupráci v oblasti rozvoje vodíkových technologií s následujícími právními formami:
  • Příspěvková organizace kraje.
  • Zapsaný spolek.
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.
 • Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Z výzvy jsou podporovány individuální projekty.
 • Tvorba strategických dokumentů a na ně navazujících dokumentů zaměřených na rozvoj vodíkových údolí.
 • Osvětové a vzdělávací aktivity o vodíkovém hospodářství.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 41,4 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory není stanovena.
 • Maximální výše podpory: 41,4 mil. Kč.
 • Výše podpory činí: 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu je 29. 4. 2029.
 • Cílová území: Ústecký kraj.
 • Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru