Přeskočit na obsah

56. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 5. 2021; 12:00 do 31. 12. 2021; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • kraje a organizace zřizované kraji – 5 %,
   • organizace zakládané kraji – 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru