Přeskočit na obsah

58. výzva IROP — Deinstitucionalizace sociálních služeb — SC 4.2 (MRR)

Dotace na podporu socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně
osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb:
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování:
   • deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením.
 • Účelem projektu je:
  • a) Vybudování/pořízení deinstitucionalizovaných kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.
  • b) Zkvalitnění materiálně technické základny deinstitucionalizovaných služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: Evropský fond pro regionální rozvoj – 2 227 469 370 Kč, Státní rozpočet – 0 Kč.
 • Alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro jednotlivé kraje:
  • Karlovarský kraj ‑56 100 000 Kč, 
  • Ústecký kraj – 88 019 370 Kč,
  • Liberecký kraj – 214 200 000 Kč,
  • Královéhradecký kraj – 473 280 000 Kč,
  • Pardubický kraj – 224 400 000 Kč,
  • Olomoucký kraj – 448 800 000 Kč,
  • Moravskoslezský kraj – 258 060 000 Kč,
  • Zlínský kraj – 464 610 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanoveno.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2029.
 • Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru