Přeskočit na obsah

6. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP — Kulturní dědictví

Dotace na obnovu památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek, nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Památky:
  • Obnova památek (rekonstrukce a stavební úpravy vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků).
  • Obnova parků a zahrad u souborů památek.
  • Odstranění přístupových bariér.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Restaurování-konzervování movitých pedmětů, které jsou součástí podporovaných památek.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 946 101 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru