Přeskočit na obsah

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

Dotace na obnovu památek, na rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů a na modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2019, 8:00 do 30. 12. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Památky:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
 • Revitalizace a zatraktivnění: 
  • Památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.
  • Památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.
  • Národních kulturních památek k 1. 1. 2014.
  • Památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 263 160 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru