Přeskočit na obsah

60. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-Nízkoemisní vozidla V.

Dotace na pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2021; 12:00 do 31. 12. 2021; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy – 5 %.
   • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru