Přeskočit na obsah

61. výzva — strategický projekt GET centrum UJEP — OP ST

Výzva je vyhlášena za účelem poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci strategického projektu GET centrum UJEP.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 5. 2024 (12:00) do 15. 7. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena pro žadatele, který předložil strategický projekt GET Centre UJEP do výzvy č. 2/2022.
 • Subjekty, jejichž projekty nesou status strategického projektu Ústeckého kraje.
 • Fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za zahájení nebo za zahájení, realizaci a zachování účelu projektu, která na základě Právního aktu a při splnění v něm stanovených podmínek přijímá podporu OP ST. Pro účely identifikace, zda je příjemce podpory veřejným nebo soukromým subjektem, se použije příloha č. 05 těchto Pravidel (Kategorizace subjektů OP ST).

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášena za účelem poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategického projektu GET centrum UJEP. Jedná se o technickou výzvy, která navazuje na ukončenou výzvu č. 2/2022. Důvodem vyhlášení této výzvy je potřeba individuálně nastavit poměry financování související s různými režimy veřejné podpory, které se v projektu uplatňují.
 • Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Forma a výše podpory:

 • Alokace 982 430 000 Kč.
 • Minimální výše podpory není stanovena.
 • Maximální výše podpory: 982 430 000 Kč.
 • Maximální míra podpory, jako podíl financování EU, činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termíny realizace projektu jsou stanoveny do:
  • 31. 12. 2027 pro finanční způsobilost výdajů projektu,
  • 31. 12. 2028 pro ukončení fyzické realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru