Přeskočit na obsah

62. výzva IROP — Památky — SC 4.4 (ITI)

Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a zlepšení přístupnosti památky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 7. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek,
 • subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel projektu:
  • a) revitalizace památek a parků u památek,
  • b) posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Na hlavní části projektu musí být vynaloženo minimálně 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na doprovodné části projektu může být vynaloženo maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení: realizace projektu 30. 6. 2029.
 • Přípustné místo realizace:
  • Méně rozvinuté regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace.
  • Přechodové regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru