Přeskočit na obsah

64. výzva ITI Brno — Služby infrastruktury III

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 2. 2020, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Malý, středním podnik a velký podnik, municipalita, výzkumná organizace, právnická a fyzická osoba oprávněna k podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 75 %.
  • a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (v režimu zakládající veřejnou podporu),
  • b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru