Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví – III.

pelhrimov-1815909__340
Share Button

Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2020, 12:00 do 31. 12. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Památky:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
 • Revitalizace a zatraktivnění:
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 358 229,80 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>