Přeskočit na obsah

7. výzva MAS Podlipansko — OPZ — Sociální podnikání Neinvestiční (I.)

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.
 • Podpora projektů zaměřující se na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
 • Podporované aktivity:
  • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu, marketing sociálního podniku a provozování sociálního podniku = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 600 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru