Přeskočit na obsah

7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II

Dotace na vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 04. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu.
 • Podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího.
 • Podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání.
 • Podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění, přičemž podmínkou novosti je možnost oddělit nový produkt/službu od stávajícího podnikání a to jak při přípravě podnikatelského záměru a finančního plánu, tak při prokazování udržitelnosti.
 • Podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny/prádelny na jiném místě).
 • Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání za předpokladu vzniknu nových pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků (rozšíření prostorové kapacity podniku, zavádění nových technologií výroby).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 800 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru