Přeskočit na obsah

7.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systému

Dotace na nákup techniky pro integrovaný záchranný systém a na stanice integrovaného záchranného systému.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 1. 6. 2017, 13:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III: Březová, Horní Slavkov, Chodov a Kynšperk nad Ohří JPO III: Bukovany, Habartov, Krajková a Loket.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům,
  • Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč.
  • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území realizace na exponovaném území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Na území MAS Sokolovsko se toto týká území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru