Přeskočit na obsah

7. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora zaměstnanosti II. (OPZ)

Dotace na rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, individuální poradenství a na vytváření nových pracovních míst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 9. 2019, 4:00 hodin do 24. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina.
 • Obce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Individuální poradenství.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (podporováno pouze doplňkově).
 • Právní, pracovní, dluhové poradenství.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti (podpora je pouze formou vzdělávání a poradenství).
 • Zjišťování potřeb zaměstnavatelů.
 • Podpora umístění na nová pracovní místa.
 • Poradenství pro získávání zaměstnání.
 • Rekvalifikace (může být doplněno o přípravu a realizaci dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – včetně zkoušek).
 • Zprostředkování zaměstnání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 189 850 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V projektu musí být vždy obsažena aktivita spojená s tvorbou či zprostředkováním pracovních míst, nelze postavit projekt pouze na rekvalifikacích a dalším profesním vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru