Přeskočit na obsah

7.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II

Dotace bude využita na projekty zaměřené na opravu a restaurování památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 9. 2020, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace a zatraktivnění památek: 
  • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
  • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
  • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 235 008 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru