Přeskočit na obsah

7. výzva MAS Zlatá cesta – Podpora sociálního podnikání – II — OPZ

Tato dotace má za cíl podpořit vznik nových a rozvíjet stávající podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání, které tím pomohou zvýšit zaměstnanost v daném regionu.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 28. 02. 2019, 4:00 do 28. 05. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti: 
  • Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora Svazy, Asociace.
 • Obchodní společnosti:
  • Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Evropská společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení.
 • Družstva:
  • Družstvo, Sociální družstvo, Evropská družstevní společnost.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Integrační sociální podnik.
 • Environmentální sociální podnik.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
 • Příjemce se podílí na spolufinancování celkových způsobilých výdajů 15 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru