Přeskočit na obsah

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, 0:00.

Příjemce podpory:

  • Vlastník  rodinného  domu,  spoluvlastník  rodinného  domu,  popř.  vlastník  bytové  jednotky v takovémto  rodinném  domě,  a  to  za  předpokladu  písemného  souhlasu  ostatních spoluvlastníků s většinovým podílem na rodinném domě.

Typy podporovaných projektů:

  • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Plzeňského kraje, a to za:
  • kotel na biomasu (ruční nebo automatické podávání),
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

  • 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 100 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel spalující výhradně biomasu (obnovitelné zdroje energie), nejvýše však 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla zařazena mezi tzv. prioritní obce (tj. obce, v nichž došlo k překročení některého z imisních limitů sledovaných Českým hydrometeorologickým ústavem), má žadatel nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč, pokud si o toto navýšení v rámci podané žádosti požádá.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru