Přeskočit na obsah

Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II v Plzeňském kraji

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 9. 2023, 8.00 hod. do 30. 8. 2024, 14.00 hod.

Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě, nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, které zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a předmětná nemovitost je umístěna na území Plzeňského kraje.
 • Nárok na dotaci má — žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru