Přeskočit na obsah

70. výzva — Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků — Nemovitosti V — Hradecko-pardubická aglomerace ITI

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání mohou získat malé a střední podniky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 9. 2019, 10:00

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, které prokáží vlastnická práva k nemovitosti a zároveň budou po ukončení realizace projektu jejím uživatelem.
 • Demonstrativní výčet typů podporovaných právních norem: 
  • akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty malých a středních podniků zaměřené na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.
 • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory pro malý podnik je 45 %.
 • Maximální výše podpory pro střední podnik je 35 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.
 • Velikost plochy  Maximální výše dotace na jednotku 
  Rekonstrukce objektu min. 500 m²
  podlahové plochy
  po realizaci
  Projektu
  1.500,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je
  průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m
  3.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud je
  průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru