Přeskočit na obsah

71. výzva k předkládání projektových záměrů — Vodní hospodářství

Dotace na výstavbu a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby  a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 10. 2019, 10:00 do 16. 10. 2019, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby  a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální míra podpory činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru